PHONE:           061 010 4669

E-MAIL:           info@raceup.co.th

November 2022

คู่มือนักวิ่ง The Mall Korat Marathon 2022 เพื่อความพร้อมของนักวิ่งที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน The Mall Korat marathon 2022 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ขอให้นักวิ่งทุกท่านศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะจัดการแข่งขัน